فرعون موميايی و معجزه قران

mask.jpg

خداوند سبحان درقسمتي از سوره يونس به شرح ماجراي حضرت موسي (ع) و فرعون و عبور قوم بني اسرائيل از دريا ميپردازد
در قسمتي از اين سوره مباركه ميخونيم:

ما بنى اسرائيل را از دريا گذرانديم. فرعون و سپاهيانش با تهاجم وعصيان آنها را دنبال کردند. هنگاميکه غرق شدن بر او مسلم شد، گفت، "من ايمان دارم که خدايى نيست بجز آن يکتايى که بنى اسراييل به او ايمان آورده اند؛ من از تسليم شدگانم."(90)

خيلى دير است! زيرا تو از قبل طغيان کرده اى و تصميم گرفتى که ستمکار باشى (91)

"امروز، ما بدن تو را حفظ خواهيم کرد، تا تو را براى نسل هاى آينده درس عبرت قرار دهيم." متاسفانه بسيارى از مردم به نشانه هاى ما کامــــــلا ً بى توجـــــه هســــــتند.(92)

------------------------------------

به آيه 92 توجه كنيد اين آيه يكي از معجزات قران است كه در ان به سالم ماندن جسد فرعون اشاره ميكند تا درس عبرتي شود براي آيندگان: " امروز، ما بدن تو را حفظ خواهيم کرد، تا تو را براى نسل هاى آينده درس عبرت قرار دهيم"

نه در زمان وحي قران و نه حتي هزارسال بعد هيچكس هيچ آگاهي در مورد جسد فرعون نداشت اين موضوع تا اوخر قرن 19 كه جسد فرعون پيدا شد همچنان مجهول باقي مانده بود .
تا سال ۱۸۹۸ .... و پيشگويي قران به حقيقت پيوست
پروفسور لورن ( lorent) يك محقق فرانسوي جسد موميايي شده فرعون را در شهر تيز واقع در دره پادشاهان كشف كرد
اين جسد به قاهره منتقل شد و در سال 1907 دكتر اليوت اسميت پوشش ان را برداشت. او عمليات و ازمايشاتي را كه روي بدن فرعون انجام داد که انها را به تفصيل در كتابش با نام" موميايي هاي سلطنتي" توضيح داده است(1912)
در سال 1975 دكتر موريس بوكيل با كسب اجازه از مقامات بلندپايه مصري همراه با يك تيم متخصص شروع به انجام آزمايشاتي روي پيكره كرد
در طي اين آزمايشات بررسيهاي منحصر بفردي با كمك تكنيك هاي پيشرفته و گوناگون از جمله راديوگرافي ، نيمه عمر كربن و اندوسكوپي صورت گرفت و عمر دقيق اين پيكره تعيين شد
بعد از مطالعات و تحقيقات چند ساله توسط تيمي از متخصصان غربي بطور علمي ثابت شد كه اين پيكره دقيقا متعلق به زمان موسي (ع) ميباشد
همچنين صريحا عنوان شد كه اين فرعون يا در اثر غرق شدن و يا در اثر يك شوك بسيار شديد قبل از غرق شدن مرده است
نويسنده فرانسوي دكتر موريس بوكيل جمع بندي خود از كتاب مقدس، قران و علم را با اين كلمات پر شور بيان ميكند:
كساني كه در ميان دستاورد هاي نوين بدنبال دليلي براي اثبات حقانيت كتابهاي مقدس هستند با ديدار از بخش موميايي هاي سلطنتي موزه قاهره در مصر هنگام برخورد با جسد فرعون يك مثال شكوهمند را از آيات قران خواهند يافت

---------------------------------------------------------------
جسد فرعون هم اکنون در موزه قاهره قرار دارد
------------------------------------------------------------------------
در پايان اين آيه خداوند فرموده :
متاسفانه بسيارى از مردم به نشانه هاى ما کاملا ً بى توجه هستند
--------------------------------------------------------------------------------------
حقيقتا که اينچنين است .... خدا همه ما را هدايت کند....آمين.

/ 0 نظر / 30 بازدید