تحقیق کنید

بنام خدا

 

یک نوشته کوتاه :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 خداوند بما یاداور میشود  که چشم بسته و بدون تحقیق هر سخنی را قبول  نکنیم چون ممکن است با اتخاذ تصمیم عجولانه ای نااگاهانه حقی نا حق شده و موجبات پشیمانی فراهم گردد – باید از صحیح بودن خبر اطمینان حاصل کرد چرا که شاید  بعدا راهی برای جبران اشتباه وجود نداشته باشد .

 

 

هان ای کسانی که ایمان اورده اید اگر فاسقی خبری برایتان آورد تحقیق کنید مبادا نادانسته به گروهی آسیب برسانید و بعدا از کرده خود پشیمان شوید  (حجرات 6).

 

/ 0 نظر / 7 بازدید