بخشايشگری آفريدگار

دوست عزيزمون بانو جون Baanoojoon.persianblog.ir پيشنهاد كرده بودند كه به آیه هایی که از عطوفت خداوند صحبت می کند بیشتر بپردازیم.چون جوانهای امروز به اندازه کافی عذاب می کشند. ولی هیچوقت طعم بخشش رو نچشیده اند
البته قران كريم مملو از آيه هائيست كه در آن خداوند به بندگان خطاكارش نويد عفو و بخشش داده است
و اين آيات همگي نشانه مهرباني و بخشايشگري خداست.در همين رابطه دو آيه از سوره مباركه نساء رابراي شما مينويسم
كه در آنها خداوند به بندگان خود نويد چشم پوشي از گناهانشان را ميدهد
در آينده باز هم آياتي از اين دست را برايتان خواهم نوشت

خداوند در سوره نساء آيه 110 ميفرمايد:
كسي كه كار بدي انجام دهد يا بخود ستم كند سپس از خداوند طلب آمرزش نمايد
خدا را آمرزنده و مهربان خواهد يافت

و در آيه 31 همان سوره ميفرمايد:
اگر از گناهان بزرگي كه از آن نهي ميشويد بپزهيزيد
گناهان كوچك شما را مي پوشانيم و شما را در جايگاه
خوبي وارد ميسازيم

خداوند وعده ميدهد اگر از گناهان كبيره دوري بجوئيم از گناهان كوچك ما صرف نظر خواهد كرد

البته اين آيه هرگز دليلي بر بي اهميت بودن ويا گناه محسوب نشدن
گناهان كوچك نيست چون اصرار بر ارتكاب گناهان صغيره
نمونه اي از نافرماني در برابر دستورات خداوند و بنابراين از گناهان كبيره است
بلكه از آنجا كه انسان در برابر هوا و هوس گاها ضعيف نشان ميدهد
خداوند وعده داده است كه اگر از گناهان كبيره پرهيز كنيم از گناهان كوچكي
كه مرتكب شده ايم صرف نظر خواهد كرد
در واقع ميتوان گفت اين آيه به نوعي انسان را به توبه تشويق مينمايد

/ 0 نظر / 11 بازدید