سوره مباركه روم

خداوند در ايات ۱ تا ۴ سوره مباركه روم ميفرمايد:
روم شكست خورد(2)
در نزديک ترين سرزمين. پس از اينکه شکست خوردند، دوباره بر مى خيزند و پيــــــروز خواهند شد.(3)
درعرض چند سال. و كليه امور عالم قبل از اين و بعد از اين همه به امر خداست. در آن روز، مؤمنان شادمان مى شوند.(4)

اين سوره مباركه از معجزات قران است كه شكست ايرانيان از روميان را در عرض چند سال پيش بيني ميكند با اينكه ايرانيها با قدرت روميان را شكست داده بودند ولي بعد از9 سال از آنها شكست خوردند
عده اي متاسفانه برداشت نادرستي از اين آيه دارند و ميگويند چرا بايد مومنان از شكست ايرانيان شاد شوند؟و عده اي ديگرنادانسته اين آيه را بر ضد ايرانيان ميدانند
درصورتيكه با مراجعه به تاريخ معني اين آيه روشن خواهد شد
در تاريخ مثبوت است وقتي ايرانيان بر روميان غلبه كردند كفار بسيار خوشحال شدند چون هم روميان اهل كتاب بودند و هم اينكه قيصر روم نامه حضرت را با احترام پذسرفته بود ولي خسرو پرويز شاه ايران نامه ايشان را با بي احترامي پاره كرده بود كه اين مسائل باعث ايجاد كدورت بين مسلمانان و دربار ايران و گرايش بيشتر به روميان شده بود
بنا به اين دلايل مسلمانان از شكست روميان توسط خسرو پرويز ناراحت شده بودند و از طرفي اين امر كفار را شادمان كرده بود و پي در پي به مسلمين ميگفتند ايرانيان روميان اهل كتاب را شكست دادند ما نيز شما را شكست خواهيم داد!!!
يعني هي چپ ميرفتن راست ميومدن ميگفتن ديديد ايرانيا كه شما رو قبول نداشتن رومي هارو شكست دادن؟ما هم شما رو مغلوب ميكنيم!!!
اين مسئله باعث ايجاد نااميدي و ازردگي خاطر مسلمانان شده بود كه اين آيات نازل شد
و منظور از اينكه ميفرمايد در روز شكست ايرانيان مومنين شاد ميشوند با توجه به روند تاريخي ان مشخص است كه از بوقوع پيوستن پيش بيني قران و رهايي از فخر فروشي كفار و شكست دربار خودخواه ايران خوشحال ميشوند و اصولا هيچ ضديتي با قوم ايراني ديده نميشود .
موفق باشيد.

/ 0 نظر / 37 بازدید