سخن گفتن خداوند با انسان

 خداوند چگونه با انسان سخن میگوید؟ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خداوند در سوره شوری آیه 51 میفرماید:

و هيچ بشرى را نرسد كه خدا با او سخن گويد جز(از راه)  وحى يا از فراسوى حجابى يا فرستاده‏اى بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحى نمايد آرى اوست بلندمرتبه

عده ای معتقدند که در این آیه منظور از سخن گفتن با بشر ، سخن گفتن با پیامبران است و طرق مختلف  سخن گفتن خدا با پیامبران را بیان مینماید. از طریق وحی همانگونه که با حضرت داوود (ع)، حضرت ابراهیم (ع) و در مواقعی با حضرت محمد (ص) سخن گفته بود  و یا از فراسوی حجاب همانگونه که با حضرت موسی (ع) سخن گفت و یا از طریق فرستاده ای مانند جبرئیل.

لیکن عده ای اعتقاد دارند این  ایه صرفا پیامبران را شامل نبوده  و تمامی افراد بشر را در بر میگیرد که البته این نظریه چندان صحیح نمینماید  چرا که دیده نشده خداوند از فراسوی حجابی با بشر عادی سخن بگوید

عده ای نیز بر این اعتقادند که ایه مذکور هم پیامبران و هم افراد عادی را شامل میشود، یعنی با پیامبران  از هر سه طریق (وحی ، فراسوی حجاب و فرستادن رسول به معنی فرشته) سخن گفته میشود ولی با بشر از طریق  وحی و فرستادن رسول به معنی پیامبر سخن گفته میشود و وحی را به معنی الهام قلبی شامل افرادی که پیامبر نیستند لیکن افراد برگزیده و مقربی  میباشند نیز میدانند چرا که به عنوان مثال میفرماید به مادر حضرت موسی(ع) وحی شد که باید چکار انجام دهد (طه- 38) و یا میفرماید به ذوالقرنین گفتیم یا انها را عذاب کن یا بنیکی رفتار کن (کهف -87) .

 

 

/ 0 نظر / 162 بازدید