انفاق - ۲

بنام خدا <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

درمبحث قبل به انفاق یا بعبارتی کمک مالی به نیازمندان اشاره شد . در نوشته ای که از نظر خواهید گذراند  بطور گسترده تر در مورد شرایط و چگونگی انفاق با توجه به کلام خدا سخن میگوییم:

از چه نوع مالی باید انفاق کرد؟

در حق چه کسانی باید انفاق کرد؟

-از پیامبر (ص) سوال شد از چه نوع مالی باید انفاق کنند و ایا الزما باید از درامد حلال انفاق کرد؟ .  آیه ذیل  علاوه بر توضیح انچه که باید انفاق شود به موارد و افرادی که باید به انها انفاق شود اشاره میکند

از تو سؤال مى‏كنند چه چيز انفاق كنند؟ بگو: «هر خير و نيكى كه انفاق مى‏كنيد، بايد براى پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد.» و هر كار خيرى كه انجام دهيد، خداوند از آن آگاه است.( لازم نيست تظاهر كنيد). (215)

ایا هر شخص بظاهر مستحق لایق انفاق است؟

 

(انفاق شما) براى نيازمندانى باشد كه در راه خدا، در تنگنا قرار گرفته‏اند; و نمى‏توانند مسافرتى كنند (و سرمايه‏اى به دست آورند) و از شدت خويشتن‏دارى، افراد ناآگاه آنها را بى‏نياز مى‏پندارند اما آنها را از چهره‏هايشان مى‏شناسى و هرگز با اصرار چيزى از مردم نمى‏خواهند. (اين است مشخصات آنها!) و هر چيز خوبى در راه خدا انفاق كنيد، خداوند از آن آگاه است. (273)

 

چه قسمت از دارایی خود را میتوانیم انفاق کنیم؟

-از پیامبر (ص)  در مورد شراب و قمار پرسیده شد و همچنین سوال شد که چه مقدار از دارایی خود را  باید ببخشند

در باره شراب و قمار از تو سؤال مى‏كنند، بگو: «در آنها گناه و زيان بزرگى است; و منافعى  براى مردم در بردارد; (ولى) گناه آنها از نفعشان بيشتر است. و از تو مى‏پرسند چه چيز انفاق كنند؟ بگو: از مازاد نيازمندى خود.» اينچنين خداوند آيات را براى شما روشن مى‏سازد، شايد انديشه كنيد! (219)

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد!  از دستاورد خویش و از آنچه از زمین برایتان بر اورده ایــــم پاکیزه هایش را انفاق کنید و براى انفاق، به سراغ قسمتهاى بد و بیهوده نروید در حالى كه خود شما، (به هنگام پذيرش اموال،) حاضر نيستيد آنها را بپذيريد; مگر از روى اغماض و كراهت! و بدانيد خداوند، بى‏نياز و شايسته ستايش است. (267)

 

چگونه باید نیازمندان را از نظر مالی کمک کرد؟ آشکارا یا در خفا؟

اگر انفاقها را آشكار كنيد، خوب است و اگر آنها را مخفى ساخته و به نيازمندان بدهيد، براى شما بهتر است و قسمتى از گناهان شما را مى‏پوشاند; و خداوند به آنچه انجام مى‏دهيد، آگاه است. (271)

 

انفاق نباید رنگ ریا بخود بگیرد ، باید در راه رضای خدا بدیگران کمک کرد

(ای پیامبر) هدايت آنها(=مردم) برعهده تو نيست; ولى خداوند، هر كه را بخواهد  هدايت مى‏كند. و آنچه را از خوبيها و اموال انفاق مى‏كنيد، براى خودتان است; (ولى) جز براى رضاى خدا، انفاق نكنيد و آنچه از خوبيها انفاق مى‏كنيد، (پاداش آن) به طور كامل به شما داده مى‏شود; و به شما ستم نخواهد شد. (272)

 

شخص بخشنده در عوض چه چیز دریافت میکند ؟

و هر چيز را كه انفاق مى‏كنيد، يا (اموالى را كه) نذر كرده‏ايد خداوند آنها را مى‏داند و ستمگران ياورى ندارند. (270)

آنها كه اموال خود را، شب و روز، پنهان و آشكار، انفاق مى‏كنند، مزدشان نزد پروردگارشان است; نه ترسى بر آنهاست، و نه غمگين مى‏شوند. (274)

 

منت و ازار باعث باطل شدن اجر انفاق کننده خواهد شد

(در برابر نيازمندان)گفتار پسنديده و عفو (و گذشت از آنها)، از بخششى كه آزارى به دنبال آن باشد، بهتر است; و خداوند، بى‏نياز و بردبار است. (263)

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! بخششهاى خود را با منت و آزار، باطل نسازيد! همانند كسى كه مال خود را براى نشان دادن به مردم، انفاق مى‏كند; و به خدا و روز رستاخيز، ايمان نمى‏آورد; (كار او) همچون قطعه سنگى است كه بر آن، (قشر نازكى از) خاك باشد;و رگبار باران به آن برسد، و آن را صاف رها كند. آنها از كارى كه انجام داده‏اند، چيزى به دست نمى‏آورند; و خداوند، جمعيت كافران را هــــــدايـــت نمـــى‏كند. (264).

 

/ 0 نظر / 16 بازدید