حفظ حرمت منازل

حفظ حرمت منازل دیگران از واجبات است ، ایات مبارکه سوره نور در توضیح این مسئله بسیار گویا بیان شده ، بخوانید و بیندیشید که بی خبران از کلام خدا چه ها که نکردند...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اى کسانى که ايمان داريد، به خانه هاى غير از خانه خود وارد نشوید مگر انکه اشنایی دهید و اجازه بگیریدو بر اهل ان سلام کنید. اين براى شما بهتر است، باشد که توجه کنيد(27).

اگر در آن ها کسى را نيافتيد، داخل نشويد تا اينکه اجازه ى بگيريد. اگر به شما گفته شود، "باز گرديد،" بايد باز گرديد. اين براى شما پاک تر است. خدا بر همه اعمالتان کاملا ً آگاه است
(28)
.

شما اشتباهى مرتکب نمى شويد که به خانه هاى غير مسکونى وارد شويد جايى که در آن چيزى است که متعلق به شما است. خدا هر چه را آشکار مى کنيد و هر چه را پنهان داريد مى داند
(29).

 

/ 0 نظر / 10 بازدید