خداوند بيش از اندازه توان انسان ٬ به انسان تكليف نميكند

خداي بزرگ در آيات متفاوتي بيان ميفرمايد كه بر هر كس در حد توانش تكليف واجب شده است
خداوند سبحان در سوره اعراف آيه 42 فرموده است:
وكساني كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته كرده اند اينان
بهشتي اند و در آن جاودانه خواهند ماند و ما بر هيچ كس
جز به اندازه توانش تكليف نميكنيم

همچنين در قسمتي از آيه 286 سوره بقره ميفرمايد:
خداوند هيچ كس را جز به اندازه توانش تكليف نميكند
هركس هرچه نيكي كند به سود او و هرچه بدي كند
به زيان اوست

بر طبق تفاسير آيات فوق این پیام را میرسانند که
هركس در حد توانش اعمال صالح انجام دهد و خودش را به مشقت و
سختي نيندازد

/ 0 نظر / 26 بازدید