خداوند به ما نزديك است و به دعا هاي ما پاسخ ميدهد

خداوند در قران وعده اجابت دعاهاي بندگان را ميدهد
در سوره بقره آيه 186 فرموده:

هنگامى که بندگانم درباره من از تو مى پرسند،بدانند من هميشه نزديک هستم. هر گاه مرا بخوانند به دعاهايشان پاسخ مى دهم. مردم بايد به من پاسخ دهند و به من ايمان آورند تا ارشاد شوند.

خداوند سبحان در قسمتي از سوره هود به داستان قوم ثمود و پيامبرشان صالح ميپردازد و ميفرمايد:

بسوى ثمود برادرشان صالح را فرستاديم. او گفت، "اى مردم من، خدا را پرستش کنيد؛ شما در کنار او خداى ديگرى نداريد. او شما را از زمين پديد آورد، و براي عمارت و آباد ساختن زمين بر گماشت. از او طلب بخشش نماييد، سپس به او توبه کنيد. پروردگار من هميشه نزديک است، اجابت کننده (دعاهايتان) ميباشد."

دوستان من
خداوند به ما نزديك است بندگان خود را دوست دارد و دعاهايشان را اجابت ميفرمايد
پس با دلي پاك براي همه دعا كنيم قبول ميشود باميد خدا

/ 0 نظر / 9 بازدید