قران کتک زدن زنان را نفی فرموده است

دوست عزيزمون "Farzande Iran" در مورد رفتار با زنان در آيه 34 سوره مباركه نساء پرسيده بودند
در قسمتي از ايه 34 سوره مباركه نساء خداوند ميفرمايد

اگر بيم نافرماني زنان را داريد بايد نصيحتشان كنيدو سپس از آنها در بستر دورى کنيد و سپس بزنيدشان اگر اطاعت کردند، شما اجازه نداريد عليه آنها ستم کنيد. خدا ست تعالى، بلند مرتبه

در اثر درك نادرست بسياري متاسفانه معني اشتباهي از اين آيه برداشت ميشود و عده اي تصور ميكنند كه اين آيه دلالت بر كتك زدن زنها دارد در صورتيکه قضيه ميتواند كاملا بر عكس باشد و اين آيه شريفه كتك زدن زنان را تقبيح کند.
و دليل آن اين است كه مسلما جامعه اعراب پيش از ظهور اسلام جامعه اي جاهل مخالف زن و مرد سالار بوده تا جايي كه دختران خود را زنده بگور مي كردند واغلب مردان عوام آن دوره به هر بهانه اي زنان خود را كتك مي زدند
اين آيه اين عمل آنها را نفي ميكند بدين صورت كه مي فرمايد اگر بيم نافرماني انها را داريد بايد ابتدا نصيحتشان كنيد سپس از آنها دوري كنيد و بعد بزنيدشان و منظور اين است كه با اجراي روشهاي اول و دوم به نتيجه خواهيد رسيد اين قضيه دقيقا مانند اين است كه ما بخواهيم مثلا يك دزد را نصيحت كرده و از عمل دزدي منصرف كنيم از او ميپرسيم چرا دزدي ميكني ميگويد پول كافي ندارم به او ميگوييم آقاجان ! شما برو كار پيدا كن يك مدتي كار كن اگر پول كافي بدست نياوردي(كه حتما بدست مي اوري) اونوقت بيا برو دزدي كن!!!. واضح و روشن است كه منظور ما از اين صحبت تشويق ان شخص به دزدي نيست بلكه تشويق شخص به ترك دزدي است و منظور اين است كه ايشان حتما با كار كردن پول كافي را بدست مي آورد و احتياجي به پول دزدي نخواهد دااشت
بنا بر اين ميتوان گفت آيه شريفه اين پيام را ميرساند كه چرا زنانتان را ميزنيد اول انها را نصيحت كنيد بعد از انها دوري كنيد(و اگر نتيجه نگرفتيد كه حتما ميگيريد) سپس بزنيدشان(نه اينكه از اول دست روي آنها بلند كنيد)
و ضمنا منظور از " اگر بيم نافرماني انها را داريد" منظور نا فرماني از امر خداوند است چون قبل از اين جمله ميفرمايد زنان صالح بايد در غيبت مردان حافظ حقوق شوهرانشان باشند و آنچه را كه خدا به حفظ آن امر فرموده نگهدارند بنابراين اينجا نافرماني به معني انجام ندادن موارد فوق است يعني حفاظت نكردن از حقوق شوهران و اجرا نكردن دستورات خداوند و بنابراين به معناي اطاعت مطلق از شوهر نميتواند باشد
و در كل سوره نساء در جهت حمايت از زنان نازل شده و طي آن خداوند مردان را به عادلانه رفتار كردن با همسرانشان امر فرموده و سفارشاتي از اين دست در آن يافت ميشود
و نكته مهمي كه بايد همواره در نظر گرفته شود اين است كه اين آيه در زمان اعراب جاهل مرد سالار نازل شده مسلما بايد بگونه اي نازل ميشده كه براي آنها قابل فهم بوده و بگونه اي باشد كه بتوانند با آن كنار بيايند (كه البته خداوند بهتر ميداند) همين مسائل باعث ميشود كه ما در تطبيق لحن گفتار و شرايط جامعه آن دوره با دوراني كه در آن زندگي ميكنيم دچار اشتباه شده و معاني غلطي برداشت كنيم . راه حل فقط اين است كه با توكل به خداي مهربان و با ايمان قلبي و ديدي مثبت و روشن آيات قراني را مطالعه كنيم تـا معانــــي صحيح را دريابيم – انشا الله .
دوست عزيزمون در مورد سوره روم نيز نظر خواسته بودند كه به اميد خدا به زودي صحبت خواهيم كرد

/ 0 نظر / 39 بازدید