مشروبات الکلی (خمر)

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بنام خدا

 

اثرات زیانبار مصرف مشروبات الکلی بر همگان واضح است .در کشورهای غربی آمار تصادفات رانندگی در بزرگراهها بدلیل مصرف الکل نجومیست .کنگره آمریکا یکبار در سال 1917 رای به ممنوعیت مصرف الکل داد . در حال حاظر هم رانندگی در هنگام مستی در اروپا و آمریکا ممنوع بوده و جریمه های سنگینی دارد.سازمانهایی مثل سازمان" مادران مخالف با رانندگی هنگام مستی" در سالهای اخیر جهت آگاه سازی جامعه در مورد خطرات مصرف بیرویه الکل اقدامات گسترده ای انجام داده اند .  

در قران غالبا برای اشاره به  مشروبات الکلی(مسکر)، کلمه خمر (khamr)  بکار برده شده . خمر به معنای هر مایع مست کننده است و در اصل معنایش پوشیدن میباشد و مسکر را خمر و پوشاننده خوانند چون عقل را میپوشاند و نمیگذارد خوب و بد را تشخیص دهد.

 

در قران ،برای  شراب بطور مستقیم  واژه تحریم  بکار برده نشده   مثلا در مورد گوشت خوک و گوشت مردار و ... حکم قطعی تحریم آمده ولی از شرا ب نامی برده نشده:

گوشت مردار، و خون، و گوشت خوك، و حيواناتى كه به غير نام خدا ذبح شوند، و حيوانات خفه‏شده، و به زجر كشته شده، و آنها كه بر اثر پرت‏شدن از بلندى بميرند، و آنها كه به ضرب شاخ حيوان ديگرى مرده باشند، و باقيمانده صيد حيوان درنده -مگر آنكه (بموقع به آن حيوان برسيد، و) آن را سرببريد- و حيواناتى كه روى بتها (يا در برابر آنها) ذبح مى‏شوند، (همه) بر شما حرام شده است; و (همچنين) قسمت كردن گوشت حيوان به وسيله چوبه‏هاى تير مخصوص بخت آزمايى; تمام اين اعـــــمال، فسق و گناه است. مائده (3)

چرا خداوند شراب را بطور قطعی حرام نکرده؟ دلیل آن بیگمان اثرات دارویی الکل است . بطوریکه این اواخر کشف شده مصرف مقدار کمی شراب قرمز بنا بتجویز پزشک برای بیماران قلبی از سکته جلوگیری میکند و همچنین در بعضی از داروها مقداری الکل وجود دارد . بنابراین الکل بطور مستقیم حرام نشد چرا که بگفته خداوند در ان منافعی هم وجود دارد ولی  گوشت خوک و مردار و ... مواردی که خداوند در قران تحریم فرموده جز ضرر هیچ ندارند.

در باره شراب و قمار از تو سؤال مى‏كنند، بگو: «در آنها گناه و زيان بزرگى است; و منافعى براى مردم در بردارد; (ولى) گناه آنها از نفعشان بيشتر است...  بقره (219)

و اما آیاتی که در قران در مورد شراب امده

و(خداوند) از ميوه‏هاى درختان نخل و انگور، مسكرات و روزى خوب و پاكيزه مى‏گيريد; در اين، نشانه روشنى است براى جمعيتى كه انديشه مى‏كنند.نحل(67)

بعضی معتقدند که این  آیه، چون مسکرات را ردیف روزی خوب و پاکیزه قرار گرفته، قبل از تقبیح شراب نازل شده پس در ابتدا مصرف شراب گناهی نداشته است.

در جواب باید گفت این آیه نمیخواهد بگوید مسکرات یا شراب گرفتن حلال و مباح است بلکه میتوان گفت دلالت بر زشتی اینکار دارد چون شراب گرفتن را در مقابل اتخاذ رزق خوب قرار داده تا بفهماند شراب رزق حسن نیست گذشته از این اصلا این آیه در مقام بیان حلال و حرام نیست بلکه در این مقام است که منافعی را که بشر آن روز از میوه ها میبردند بشمرد و باین معنیست که از درختان هم مسکرات که ناپاک است و هم روزی خوب برای شما فراهم است، دیگر بستگی بخودتان دارد که چگونه استفاده کنید

اى كســـانى كه ايمان آورده‏ايد! در حــــــال مســـــتى به نماز نزديك نشويد، تا بـــــــدانيد چـــــه مى‏گوييد... .نسا (43)

در مورد این آیه نیز بعضا معتقدند قبل از تقبیح شراب نازل شده . لیکن در این آیه نیز مانند آیه فوق ، موضوع اصلی بیان تقبیح شراب نیست بلکه باطل بودن نماز هنگام مستی را میرساند.

بر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده‏اند، گناهى در آنچه خورده‏اند نيست اگر تقوا پيشه كنند، و ايمان بياورند، و اعمال صالح انجام دهند; سپس تقوا پيشه كنند و ايمان آورند; سپس تقوا پيشه كنند و نيكى نمايند. و خداوند، نيكوكاران را دوست مى‏دارد. مائده(93)

بعضی باین آیه استناد کرده و میگویند خوردن شراب در صورتیکه انسان نیکوکاری و تقوا داشته باشد گناهی نیست ولی از ظاهر آیه اینگونه بنظر میرسد که خداوند در مورد افرادی که پیش از دعوت پیامبر (ص) شرابخواری میکردند و بعد ایمان آوردند سخن میگوید و منظور اینست که نسبت به نوشيدن شراب، قبل از نزول قران، مجازات نمى‏شوند.

در باره شراب و قمار از تو سؤال مى‏كنند، بگو: «در آنها گناه و زيان بزرگى است; و منافعى براى مردم در بردارد; (ولى) گناه آنها از نفعشان بيشتر است. و از تو مى‏پرسند چه چيز انفاق كنند؟ بگو: از مازاد نيازمندى خود.» اينچنين خداوند آيات را براى شما روشن مى‏سازد، شايد انديشه كنيد. بقره (219)

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! شراب و قمار و بتها و ازلام ( نوعى بخت‏آزمايى )، پليد و از عمل شيطان است، از آنها دورى كنيد تا رستگار شويد. مائده(90)

شيطان مى‏خواهد به وسيله شراب و قمار، در ميان شما عداوت و كينه ايجاد كند، و شما را از ياد خدا و از نماز بازدارد. آيا (با اين همه زيان و فساد، و با اين نهى اكيد،) خوددارى خواهيد كرد؟.مائده(91)

در سوره مائده خداوند شراب خواری را در ردیف قمار و ازلام و نگهداری بت قرار داده و شدیدا آنرا نهی فرموده چرا که شراب خواری بقصد لذت و تفریح، عقل انسان را میبرد و  شخص علاوه براینکه از یاد خدا غافل میشود ممکن است در هنگام مستی و در اثر عدم کنترل کامل بر رفتار خویش با دیگران برخوردهایی داشته باشد که بگفته خداوند به درگیری و کینه بیانجامد.

بعضی نیزمعتقدند که خداوند برای تقبیح مصرف شراب از روش "تدریجی" استفاده کرد. ابتدا انرا بعنوان یک نوشیدنی نا مطلوب و نقطه مقابل رزقا حسنا (نحل67) سپس در صورتی که مستی آن در حال نماز باشد جلوگیری کرده (نسا 43) و بعد منافع و مضرات آنرا با هم مقایسه کرده (بقره 219) و نهایتا انرا صریحا و با قاطعیت نهی فرموده( مائده 90). چراکه برای ریشه کن کردن عمل نادرستی که محیط بطور عمیق بان آلوده شده راهی بهتر از این روش نیست که افراد را تدریجا آماده کنند.

 

/ 0 نظر / 38 بازدید